Læreplan kroppsøving

Boys sitting on pile of exercise mats in school hall

Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere elevene til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede.

Kroppsøving er det tredje største faget i norsk skole og skal medvirke til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon til å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet med andre. Kroppsøving skal bidra til at barn og unge utvikler en positiv selvoppfatning og identitetsfølelse, og gi elevene fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser.

Sentralt i faget står bevegelseslek, allsidig idrett, fair play, dans, svømmedyktighet og friluftsliv. Kroppsøving består av fire hovedområder som er synliggjort gjennom kompetansemål etter årssteg.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du læreplan i kroppsøving.

Utdanningsdirektoratet: Læreplan i kroppsøving