Helsefremmende oppvekst i Horten kommune

Gjennom et tverrfaglig kommunalt samarbeid mellom helsepersonell, barnehage -skole- og SFO-ansatte har de i Horten kommune kommet langt med det helsefremmende arbeidet for barn og unge. Mange kommuner ser nå til Horten som en foregangskommune gjennom det de har fått til gjennom HOPP-prosjektet.

Se den fine presentasjonsfilmen av prosjektet:

HOPP – Helsefremmende oppvekst i Horten kommune – har som formål å fremme helse, utvikling, trivsel og læring blant barn og unge i Horten kommune. HOPP er et helhetlig helsefremmende prosjekt med hovedfokus på kosthold og fysisk aktivitet i barnehage, skole og i skolefritidsordning.

HOPP har stort fokus på utjevning av sosiale ulikheter i helse og satser derfor på helsefremmende og forebyggende tiltak hvor man kan nå alle barn og unge – som barnehage og skole.

Hovedfokus i implementeringen er å fange opp små barn tidlig og å nå ut til alle. Prosjektet er forankret i alle ledd: kommunens administrasjon, hos politikere, rektorer, lærere, barnehagelærere og helsepersonell i Horten kommune. HOPP startet opp høsten 2013 av leder i Helsetjenesten for barn og unge i kommunen, Linda Jakobsen, og har siden da fått en viktig plass i organisasjonen og er en del av kommunens økonomi og videre planlegging.

HOPP ressursgruppe er representert med alle enheter fra kommunalområdet oppvekst – barnehage, skole, helsetjenesten, ernæringsfaglig rådgiver, folkehelsekoordinator og barnevernet. De har også et tett samarbeid med foreldreutvalg og foreldre generelt. De gjennomfører en rekke tiltak i barnehager, skoler, SFO og på helsestasjonen.

På helsestasjonen kan de fange opp de små barna tidlig, og det er fokus på kostholdsveiledning og informasjon om fysisk aktivitet i svangerskapskontroll av gravide.

Fremme fysisk aktivitet blant barn og unge

Å fremme fysisk aktivitet er en viktig del av prosjektet. Noen av tiltakene Horten kommune har gjennomført er å tilby både SFO-ansatte og barnehageansatte aktivitetslederkurs i regi av Vestfold Idrettskrets. Det er også opprettet gratis tilbud om ulike typer fysisk aktivitet i høst- og vinterferie. Her er det et tett samarbeid med frivillige lag og foreninger i kommunen.

Fysisk aktivitet inn i undervisningen

Gjennom HOPP-læring, øker de fysisk aktivitet gjennom undervisningen på skolen. Skolene gjennomfører minimum 30 min aktiv læring i løpet av dagen med hver klasse. Dette i tillegg til annen lovpålagt fysisk aktivitet i barneskolen og aktivitet i friminutt, noe som til sammen utgjør 60 minutter daglig. Dette reduserer stillesitting gjennom skoledagen og kan bedre både trivsel, læring og et godt psykososialt miljø.

Å redusere og bryte opp stillesittende tid hos barn og unge er en av anbefalingene fra Helsedirektoratet, i tillegg til minimum 60 minutter med daglig fysisk aktivitet fra moderat til høy intensitet.

HOPP-læring følges av forskere, og gjennom et samarbeid med Høyskolen Kristiania, institutt for helsefag, skal Horten kommune evaluere effekten av HOPP-Læring.

Les mer om HOPP-læring

Bedre kosthold i barnehage og skole

HOPP gjennomfører også flere tiltak for å fremme godt kosthold blant barn og unge, blant annet kostholdsveiledning for barnehageansatte og foreldre, utvikling av innkjøpslister for barnehagene i tråd Helsedirektoratets kostholdsanbefalinger og Retningslinjer for mat og måltid i barnehagen, varm mat på SFO og gratis frokost til alle ungdomsskoleelever to dager i uken.

Inspirasjon for andre kommuner

Helsefremmende oppvekst i Horten kommune
Helsefremmende oppvekst i Horten kommune

Mange kommuner ser til Horten som en foregangskommune gjennom det de har fått til gjennom HOPP-prosjektet. De har mottatt mange besøk fra andre som ønsker å lære av arbeidet deres og de har formidlet arbeidet gjennom en rekke ulike arrangement.

Vil du vite mer om HOPP-prosjektet?

Les mer om HOPP-prosjektet på Horten kommune sine egne sider her

Kontaktperson: Linda Jakobsen, prosjektleder HOPP

Mobil: 975 50 063

Epost: linda.jakobsen@horten.kommune.no