Helse og trivsel blant barn og unge – HEMIL-rapport 2016

hemilrapportRapporten presenterer utvalgte resultater fra spørreundersøkelsen ”Helsevaner blant skoleelever – En WHO-undersøkelse i flere land” (HEVAS), gjennomført i 2014. Dette er en beskrivende rapport, som i hovedsak ikke søker å forklare. Ved å sette søkelyset på skoleelevers helse, helseatferd og trivsel, er målet å øke kunnskapsgrunnlaget for å sette i verk helsefremmende tiltak for barn og unge.

Rapporten tar for seg følgende helserelaterte tema og atferder:

Familiestatus
Fysisk aktivitet
Fritidsaktiviteter
Spisevaner, slankeatferd og tannpuss
Røyking, snus- og alkoholbruk
Subjektiv helse og velvære
Skoletrivsel og skolestress
Mobbing
Sosial ulikhet

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge i skole og skolehelsetjeneste, ansatte i UH- og andre forskningsmiljø. Rapporten vil også kunne leses av andre med interesse for området.

Utarbeidet av

HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen.

Fagområde

Helseatferd og helsefremmende arbeid

Mer om HEVAS-undersøkelsen og rapporten