Gå og sykle til skolen

aktiv skolevei3

Å gå og sykle til skolen utgjør en viktig del av barns daglige fysiske aktivitet.

Helsedirektoratet anbefaler at barn bør være fysisk aktive i lek eller annen aktivitet minst 60 minutter hver dag. Les Helsedirektoratets anbefalinger.

 

 

Seks gode grunner til å la barn gå eller sykle til skolen:

 

Økt fysisk aktivitet: En aktiv skolevei øker barns fysiske aktivitetsnivå som er viktig for barnets helse og utvikling.

Læring og trivsel: Fysisk aktivitet kan gi økt læring og trivsel i klasserommet

Bedre konsentrasjon: En aktiv skolevei gjør at barna blir mer opplagt og konsentrert når skoledagen begynner.

Sosialt: Å gå sammen med venner til skolen kan være en sosial og trivelig start på dagen.

Tryggere skolevei: Hvis det er flere som går og færre som kjører, blir det mindre trafikk og farlige situasjoner for alle barn som går og sykler til skolen.

Bra for miljøet: Ved at flere velger å la bilen stå hjemme blir det mindre luftforurensing og CO2-utslipp.

Start gågrupper til skolen

For at barna skal komme seg trygt fram og tilbake til skolen kan foreldre eller andre voksne samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager. Flere kommuner og skoler rundt om i Norge har satt i gang gågrupper til skolen.

I Lillehammer og på Sola kaller de det gåbuss: Les om disse her:   Lillehammer    Sola – Haga skole

I Danmark har de noe liknende og der oppfordrer de til at eldre elever kan være «sjåfører» i gåbuss til skolen med de yngre elevene.

Hvordan starte gågrupper/gåbusser:

  • Foreldre i klassen kan avtale gågruppe for barna som bor i nærheten og hvem som skal følge barna hvilke dager. FAU, klassekontakter og lærere kan være aktuelle ressurspersoner for å få til slike ordninger og lage naturlige grupperinger ut fra hvor barna bor
  • Bestem første «holdeplass» og hvor dere alle skal samles til en bestemt tid
  • Når alle barna har kommet går dere sammen til skolen
  • Man kan ha flere «holdeplasser» hvor barna står og venter på faste plasser til faste tider og plukkes opp av gågruppen på vei skolen
  • En eller to voksne kan hente barna på skolen når de er ferdige og barna går av på sine «holdeplasser». Dersom barna slutter til ulike tider kan man bli enige om å ha gåbuss bare den ene veien

 

Lag hjertesone på din skole

HjertesoneGjennom prosjektet «Hjertesone» oppfordres skoler i hele landet til å skape et bilfritt miljø rundt skolen. Dette gjør skoleveien tryggere og kan motivere flere barn og unge til å gå og sykle til skolen. Her kan du lese mer om prosjektet og hvordan du kan gå frem for å lage hjertesone rundt din skole.

Les mer om hjertesone her

 

Beintøft – En nasjonal kampanje for å få elever til å gå, sykle eller reise kollektivt

beintoft1Beintøft er en nasjonal kampanje rettet mot skolen for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.

Les om Beintøft

Sykle til skolen

matmc_rl1076720. august 2015 fastsatte Kunnskapsdepartementet at det nå er tillat for alle barn å sykle til skolen. Mange skoler har satt aldersgrenser for når barna får lov til å sykle til skolen, men nå skal foreldre selv kunne avgjøre om elevene får sykle til skolen eller ikke. Skolen vil likevel kunne komme med anbefalinger, gjerne i samarbeid med foreldreutvalg ved den enkelte skole.

Les om Kunnskapsdepartementets endring i forskrift om å sykle til skolen

 

Trygg trafikk om å gå og sykle til skolen

trygg trafikkTrygg trafikk har utviklet flere brosjyrer og filmer om skolevei og om å gå og sykle til skolen. Her har vi samlet en del av den informasjonen som Trygg trafikk formidler via sine nettsider.

Les om Trygg Trafikks ressurser her