Database for skandinavisk forsking på barnehageområdet

NB ECEC

Målgruppe: Databasen er meint for alle med interesse for pedagogikk og dei som jobbar innan feltet.

Utarbeida av kven: Databasen vert administrert av Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og er eit resultat av eit samarbeid med det norske Kunnskapsdepartementet og det svenske Skolverket.

Fagområde: Forsking på barnehage

Om databasen: NB-ECEC er meint for alle med interesse for pedagogikk og for aktørar som jobbar innafor feltet – undervisere, studentar, forskarar, barnhageleiarar, pedagogiske leiarar, barnehagemyndigheiter, rådgjevarar og politikare på alle nivå- som vil halde seg oppdatert, eller har bruk for kvalifisert kunnskap i sine oppgåver. Databasen dekker foreløpig forsking som er publisert i åra 2006 – 2013, men den vil årleg bli oppdatert med forsking frå dei siste åra.

Lenke til databasen