Barnehagekonferanse: Mat, måltid og fysisk aktivitet i barnehagen

Tirsdag 1. november 2016 ble barnehagekonferansen «Mat, måltid og fysisk aktivitet i barnehagen» avholdt ved Universitetet i Tromsø. Konferansen var et samarbeid mellom Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og UiT Norges arktiske universitet, samt Tromsø kommune.

Tema for konferansen var retningslinjer og anbefalinger for mat og måltid i barnehagen og anbefalinger for fysisk aktivitet, og hvordan man på en god måte kan jobbe med disse fagområdene i barnehagen. Det var fokus på kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og gode verktøy.

Det var rundt 270 deltakere på konferansen og god stemning i salen. Takk til alle som deltok! Dere gjør en veldig viktig jobb i barnehagene og vi håper denne konferansen opplevdes nyttig og bevisstgjørende i forhold til arbeidet med fysisk aktivitet og mat og måltid i barnehagen.

Program

Program barnehagekonferansen: Mat, måltid og fysisk aktivitet i barnehagen

Presentasjoner

Senterpresentasjon Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet v/Ingrid Leversen

Fysisk aktivitet i barnehagen – Hva, hvordan, hvorfor v/Ingrid Leversen og Sissel Ø. Semshaug

Mat og maltid i barnehagen v/Lene Bakke og Britt Unni Wilhelmsen

Sapere v/Lene Bakke

Folkehelseprosjektet i bydel Grorud v/Julie Dønnestad