Barnehagekonferanse Sammen for barnet på Sola 25. november 2015

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Læringsmiljøsenteret skal sammen arrangere to «Sammen for barnet-konferanser». Den første gikk av stabelen 25. november på Sola med 240 deltakere fra barnehager og helsestasjoner. Konferansens fokus var på barns fysiske og psykiske utvikling i tidlige år.

Sammen_barnet_Sola
Foto: Karoline Reilstad

Barns utvikling er utgangspunktet for trivsel, lek og utfoldelse i barnehagehverdagen, og danner også på mange måter grunnlaget for barnets fremtid. Det å ha en sunn og sterk kropp gir mulighet til å kjenne mestring, glede og utfoldelse. En sunn psykososial utvikling vil gjøre barnet robust til å ta vare på både seg selv og andre.

Konferansen ble ledet av Ingrid Leversen ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Svanaug Lunde ved Læringsmiljøsenteret.

Konferanseprogram

 

PaalKraft

Videoopptak av Pål Kraft sitt innlegg
Selvregulering – veien til et godt liv?