Fysisk aktivitet

IMA127171Et viktig mål for barnehagen er å legge til rette for, og finne aktiviteter som fremmer motoriske ferdigheter, slik at alle barn får mulighet til å utvikle seg, og til å føle at de mestrer.

Barns aktivitetsnivå i barnehagen henger sammen med de ansattes kunnskap, bevissthet, holdninger, interesser, og hva de prioriterer. Barnehagens ansatte har derfor en viktig rolle for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede hos alle barn.

I ressursbasen Fysisk aktivitet for barnehage finner du praktiske og pedagogiske nettressurser for barnehagepersonell innenfor fagområder som fysisk aktivitet og motorisk utvikling.

 

Praksiseksempler på arbeid med fysisk aktivitet

 

Foto: Bydel GrorudFolkehelseprosjekt i Bydel Groruds barnehager

 

 

hoppFysisk aktivitet i barnehager i Horten kommune

 

http://www.imagesource.comFriskuser i farta i Bamble kommune

 

 Ostfold«Atten tusen timer» – et helsefremmende prosjekt i Østfold

 

 Haslum5Læringsverkstedets idrettsbarnehager