Fysisk aktivitet

IMA127171I ressursbasen Fysisk aktivitet for barnehage finner du praktiske og pedagogiske nettressurser for barnehagepersonell innenfor fagområder som fysisk aktivitet og motorisk utvikling.

Fysisk aktivitet er en viktig del av en sunn oppvekst. Barn som lærer seg gleden ved å bevege seg , og å være i fysisk aktivitet, har større sannsynlighet for å bli aktive voksne.

Man tenker ofte at alle barn er fysisk aktive, men noen barn er inaktive og motorisk usikre. Dette kan gi helsemessige konsekvenser for de barna det gjelder. Et viktig mål for barnehagen er å legge til rette for, og finne aktiviteter som fremmer motoriske ferdigheter, slik at alle barn får mulighet til å utvikle seg, og til å føle at de mestrer.

Barns aktivitetsnivå i barnehagen henger sammen med de ansattes kunnskap, bevissthet, holdninger, interesser, og hva de prioriterer. Barnehagens ansatte har derfor en viktig rolle for å fremme fysisk aktivitet og bevegelsesglede hos alle barn.

Gå til ressursbasen Fysisk aktivitet

 

Praksiseksempler på arbeid med fysisk aktivitet

 

Foto: Bydel GrorudFolkehelseprosjekt i Bydel Groruds barnehager

 

 

hoppFysisk aktivitet i barnehager i Horten kommune

 

http://www.imagesource.comFriskuser i farta i Bamble kommune

 Haslum5Læringsverkstedets idrettsbarnehager