Barnehageeier/-styrer

Her vil du som styrer i og eier av barnehage finne relevant informasjon og ressurser innenfor senterets mandat og fagområder.

Barnehagen er en viktig arena for å fremme barns utvikling og helse. Livsstilsvaner dannes tidlig. Ved å ha et helsefremmende fokus i barnehagen kan man legge grunnlaget for gode vaner og livslang mat- og bevegelsesglede. I følge barnehageloven §2 skal barnehagen ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Gjennom senterets arbeid med formidling av relevante kunnskap, gode eksempler og konkrete verktøy til arbeidet med mat, måltid og fysisk aktivitet i barnehagen, skal senteret bidra til å styrke barnehagen som helsefremmende arena.

Under følger retningslinjer og anbefalinger og annen informasjon og ressurser som er nyttig for deg som eier/-styrer. Konkrete læringsressurser innenfor områdene mat og måltid og fysisk aktivitet finner du i ressursbasen.

Lenke til Læringsressurser

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5arI 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere anbefalinger. I følge anbefalingene bør barn og unge utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Helsedirektoratets anbefalingene om fysisk aktivitet

 

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette heftet inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen.

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

 

Miljø og helse i barnehagen – veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Miljo og helse

Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av forskriften i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn.

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

 

 

 

Helsefremmende oppvekst

Helsefremmede oppvekst i Horten kommuneHOPP– Helsefremmende oppvekst i Horten kommune –  er et helhetlig helsefremmende prosjekt med hovedfokus på å fremme fysisk aktivitet og sunt kosthold i barnehage, skole og i skolefritidsordning. Mange kommuner ser til Horten og det de har fått til når de skal sette i gang helsefremmende tiltak i egen kommune.  Les mer om prosjektet her.

Helsefremmende oppvekst

Matportalen

matportalen

Matportalen er et nettsted utarbeidet av Mattilsynet og Helsedirektoratet m.fl. som formidler informasjon fra offentlige myndigheter om sunn og trygg mat og kosthold for barn.

Om matportalen

 

 

Grønne lunger

Hundremeterskog3Grønne lunger er en ressurs utviklet i samarbeid med Høgskolen i Bergen. I denne ressursen vil du få blant annet få informasjon om hvordan «grønne lunger» i et lokalmiljø kan bevares, vedlikeholdes, opprustes og benyttes. Målet er økt bruk av natur og nærmiljø av barnehager, skoler og lokalbefolkningen for øvrig.

Les om grønne lunger

 

Ståstedsanalyse i barnehagen

Foto: Skjermdump fra Utdanningsdirektoratets informasjonsfilm

Ståstedsanalysen er et verktøy for vurdering av kvalitet i barnehagen og som bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Verktøyet er utviklet av Utdanningsdirektoratet.

 Ståstedsanalyse i barnehagen