Skip to main content

Seminar i Hellas: Fra antikkens kjøkken til mat og helse

Ønsker du å bli kjent med mat- og helsefaget i Norden, få erfaringsutveksling og danne nettverk med andre lærerutdannere og praksislærere i mat og helse? Bli med Universitetet i Agder til Lesvos! Innhold og arbeidsmåter Seminaret har fokus på skolefaget mat og helse i Norden, og deltakerne må selv bidra aktivt med erfaringsdeling på sine […]


Ønsker du å bli kjent med mat- og helsefaget i Norden, få erfaringsutveksling og danne nettverk med andre lærerutdannere og praksislærere i mat og helse? Bli med Universitetet i Agder til Lesvos!

Innhold og arbeidsmåter

Seminaret har fokus på skolefaget mat og helse i Norden, og deltakerne må selv bidra aktivt med erfaringsdeling på sine spesialfelt. Det blir parallelle workshop med tema som undervisningsopplegg i grunnskole og høyere utdanning og forsknings- og utviklingsarbeid i mat og helse. Inspirasjonsforelesninger og praktiske aktiviteter kan overføres til egen undervisning i mat og helse. Seminarspråket er skandinavisk med innslag av engelsk.

Seminaret har en påmeldingsavgift på 1000 kr som ikke refunderes ved avmelding. Deltakerne betaler selv reise og opphold. Overnatting i dobbeltrom med frokost, måltider og fellesaktiviteter i følge programmet kommer på 340 euro som betales direkte til hotellet. Noen få enkeltrom er tilgjengelig mot et tillegg på 140 euro. For mer info og et foreløpig program, ta kontakt med Anne S. Ask eller Ingebjørg Aarek.

Påmelding innen 1.februar 2017.

Antall deltakere er begrenset, og påmeldingene registreres fortløpende.

Arrangør

Universitetet i Agder i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Landslaget for Mat og helse i skolen og Nordplusnettverket Til bords i Norden.

Kontaktpersoner

Anne.S.Ask@uia.no 38 14 12 82 / 908 48 942

Ingebjorg.aarek@uia.no 38 14 12 83 / 992 43 380