Skip to main content

Nettverksmøte: Nettverk for mat og måltid i barnehagelærerutdanningen

Det andre møtet i nettverk for mat og måltid i barnehagelærerutdanningen holdes i Bergen 25. januar 2017.


ets23035_a3_1280Det faglige nettverket for ansatte i universitet- og høgskolesektor som underviser i barnehagelærerutdanningen, innen mat og måltid i barnehagen, samles for andre gang 25.01.17.

På nettverksmøtet i januar vil et av hovedtemaene være hvordan vi sammen kan jobbe for at endringene i rammeplanen for barnehagen kan føre til at fokuset på mat- og måltidsarbeidet i barnehagelærerutdanningen også blir styrket. Ny rammeplan for barnehagen er på høring fram til 20.01.2017. I høringsutkastet er mat- og måltidsarbeidet i barnehagen blitt styrket. Fagområdet Kropp, helse og bevegelse har blant annet fått inn mat i tittelen og heter i høringsutkastet Kropp, helse, mat og bevegelse.