Skip to main content

Mat og helse-konferansen 2018

Torsdag 25. oktober arrangeres Mat og helse-konferansen 2018 i Bergen. Vi setter fokus på vurdering for læring i mat og helse, vi får innblikk i den pågående fagfornyelsen og vi får høre siste nytt om forskning på mat og helse-faget.   I år åpner vi også for å delta med poster som dekker følgende tema: […]


Torsdag 25. oktober arrangeres Mat og helse-konferansen 2018 i Bergen. Vi setter fokus på vurdering for læring i mat og helse, vi får innblikk i den pågående fagfornyelsen og vi får høre siste nytt om forskning på mat og helse-faget.

 

I år åpner vi også for å delta med poster som dekker følgende tema:

  • Forskning som er relevant for mat og helse-faget
  • Praksiseksempler fra mat og helse undervisning
    1. vurdering for læring
    2. undervisningsopplegg
    3. tverrfaglig samarbeid

 

Konferansen er gratis og retter seg mot alle som underviser i mat og helse i grunnskole og UH-sektor, lærerstudenter, øvrige lærere i skolen, skoleledelse, og ellers andre interesserte.

 

Konferansen arrangeres i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen og institutt for idrett, kosthold og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Påmeldingsfrist: 11. oktober 2018

Kontaktperson

Therese Halvorsen Røst
therese.halvorsen.rost@hvl.no
Tlf 55 58 70 73