Skip to main content

Konferanse om mat og helse i skolen

Hold av dagen! Torsdag 27. april 2017 er det klart for ny konferanse om mat og helse i skolen ved den nye Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Kronstad. Konferansen retter seg mot alle som underviser i mat og helse i grunnskole og UH-sektor, lærerstudenter, øvrige lærere i skolen, skoleledelse, tilbydere av læremidler og undervisningsmateriell, og ellers […]


Hold av dagen!Foto: Johner.se

Torsdag 27. april 2017 er det klart for ny konferanse om mat og helse i skolen ved den nye Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Kronstad.

Konferansen retter seg mot alle som underviser i mat og helse i grunnskole og UH-sektor, lærerstudenter, øvrige lærere i skolen, skoleledelse, tilbydere av læremidler og undervisningsmateriell, og ellers andre interesserte.

Konferansen vil ha fokus på læremidler i faget.

Konferansen arrangeres av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen, og mat- og helseseksjonen ved Høgskulen på Vestlandet.

Program og påmelding kommer etter hvert