Skip to main content

Gratis barnehagekonferanse – Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen

Ønsker du å få inspirasjon til å arbeide med nytt innhold i rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse? Bli med på konferansen i Bergen! 1.august trer ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Mat- og måltid er styrket i den nye planen. Konferansen vil derfor ha fokus på: Hvordan barnehager kan tilrettelegge […]


Ønsker du å få inspirasjon til å arbeide med nytt innhold i rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse? Bli med på konferansen i Bergen!

1.august trer ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Mat- og måltid er styrket i den nye planen. Konferansen vil derfor ha fokus på:

  • Hvordan barnehager kan tilrettelegge for måltidet som en pedagogisk arena
  • Hvordan barnehager kan støtte barns smaks- og spiseutvikling
  • Hvordan barnehager kan tilrettelegge for inspirerende mataktiviteter med medvirkende barn

Videre viser ny rammeplan til at barnehagen skal bidra til at barn får vurdere og mestre risikofylt lek gjennom kroppslige utfordringer. Barna skal få utforske og ta risiko i egen lek samtidig som man skal sørge for at de ikke skader seg. Dette kan være utfordrende. Ellen Beate Sandseter er en av de fremste forskerne på dette området. Hun kommer og formidler om:

  • Hva barns fysiske spennings- og risikofylt lek er
  • Hvorfor barn tiltrekkes denne typen lek
  • Hvilken betydning denne leken har for barns utvikling, læring og helse