Skip to main content

Gratis barnehagekonferanse – Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen

Ønsker du å få inspirasjon til å arbeide med nytt innhold i rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse? Bli med på konferansen i Bergen! 1.august tredde ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Mat- og måltid er styrket i den nye rammeplanen, samt er den tydelig på at barn skal inkluderes i […]


Ønsker du å få inspirasjon til å arbeide med nytt innhold i rammeplanens fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse? Bli med på konferansen i Bergen!

1.august tredde ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Mat- og måltid er styrket i den nye rammeplanen, samt er den tydelig på at barn skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse. Konferansen vil ha fokus på:

  • Hvordan barnehager kan tilrettelegge for inspirerende mataktiviteter med medvirkende barn
  • Hvordan barnehager kan tilrettelegge for måltidet som en pedagogisk arena
  • Hvordan barnehager kan støtte barns smaks- og spiseutvikling
  • Hvordan barnehagen kan støtte barns fysiske spennings- og risikofylte lek
  • Hvorfor det er viktig at barn er fysisk aktive og hvordan barnehagen kan tilrettelegge for dette

De som ikke får anledning til å delta på konferansen i Bergen kan følge den direkte på video via denne lenken.