Skip to main content

Beitokurset

Beitokurset er landets største etterutdanningskurs i kroppsøving. I 25 år har lærere fra hele landet hentet nye ideer og inspirasjon herfra. Kurset retter seg spesielt mot lærere som underviser i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og assistenter med ansvar for fysisk aktivitet. Målet er å gi økt faglig kompetanse og nye ideer innen aktuelle kroppsøvingsemner.


Beitokurset er landets største etterutdanningskurs i kroppsøving. I 25 år har lærere fra hele landet hentet nye ideer og inspirasjon herfra.

Kurset retter seg spesielt mot lærere som underviser i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og assistenter med ansvar for fysisk aktivitet. Målet er å gi økt faglig kompetanse og nye ideer innen aktuelle kroppsøvingsemner.