Arrangement

Når Aktivitet
6.september 2017
11:00 - 15:30
Workshop om effekt av fysisk aktivitet i skolen
Helsedirektoratet, Oslo
18.oktober 2017
09:30 - 16:00
Gratis barnehagekonferanse - Måltids- og bevegelsesglede i barnehagen
Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Bergen