Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og ungdom

Nasjonale myndigheter anbefaler barn og ungdom å være i variert fysisk aktivitet minst en time hver dag, og at aktiviteten bør være av moderat eller høy intensitet. Minst tre ganger i uken bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet.

Skolen er en viktig arena for fysisk aktivitet for barn og ungdom. Fysisk aktivitet kan ha positiv effekt på skoleelevers læringsutbytte, fysiske og psykiske helse og skolens læringsmiljø.

Helsedirektoratet har utviklet faktaark om de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting. Faktaarkene er rettet mot ulike aldersgrupper og inneholder informasjon om hvordan man kan fremme fysisk aktivitet for barn og ungdom.

 

Moderat og høy intensitet: Hva betyr det?

Begrepene lav, moderat og høy intensitet er et mål på hvor hardt kroppen vår jobber ved ulike former for fysisk aktivitet.

Lav intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører omtrent normal pusting, for eksempel rolig gange.

Moderat intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel hurtig gange.

Høy intensitet: tilsvarer aktiviteter som medfører mye raskere pust enn vanlig, for eksempel løping.

 

Aktivitet med moderat og høy intensitet har større helsegevinst enn aktivitet med lav intensitet.

 

Barn og unges intensitetsnivå varierer ofte i løpet av en aktivitet, og aktivitetsnivået vil variere i en gruppe. Vær bevisst på intensiteten og varier gjennom aktiviteten. Husk bevegelsesgleden!

Snakke- og syngetesten

Snakke- og syngetesten kan hjelpe oss hjelpe oss å finne ut om intensiteten er av lav, moderat og høy intensitet når vi gjennomfører en aktivitet.

 

 

Tilbake til hovedsiden Fysisk aktivitet i skolen