Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

anbefalinger

Målgruppe: Den primære målgruppen er de som arbeider med spørsmål knyttet til kosthold og fysisk aktivitet innen utdanningssektoren, helsesektoren og matvarebransjen.

Utarbeidet av hvem: Helsedirektoratet

Fagområde: Kosthold, fysisk aktivitet

Om ressursen: Denne rapporten skal gi grunnlag for planlegging av kosthold og fysisk aktivitet som bidrar til vekst, utvikling og god helse. Anbefalingene legger stor vekt på den helsemessige betydningen av helheten i kostholdet og det totale fysiske aktivitetsnivået. De tar også sikte på å redusere risikoen for sykdommer som har sammenheng med kosthold, fysisk aktivitet og stillesitting. Anbefalingene er basert på dagens tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjon. Rapporten kan brukes ved planlegging av kosthold og fysisk aktivitet i skolen, og kan brukes som grunnlag for undervisning og opplysning.

Lenke til rapporten Anbefaling om kosthold, ernæring og fysisk aktiviteten