Header

Nyhetsbrev - mai 2017

---

Kompetanseutvikling gjennom webinar

I løpet av 2017 vil senteret arrangere flere webinarer med ulike tema innen mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen.

Webinarene er gratis og neste mulighet er 9.juni. Tema er "Bra mat i barnehagen" og her vil bl.a. representanter fra Helsedirektoratet delta.

100 barnehager kan delta på hvert webinar og det er første mann til møllen prinsippet. 

Mer informasjon om kommende webinarer

---

Gratis barnehage-konferanse i oktober

Mat- og måltidsaktiviteter er styrket i ny rammeplan for barnehager. Konferansen vil derfor ha fokus på:

• Hvordan barnehager kan tilrettelegge for måltidet som en pedagogisk arena

• Hvordan barnehager kan støtte barns smaks- og spiseutvikling

• Hvordan barnehager kan tilrettelegge for inspirerende mataktiviteter med barn.

Program og påmelding kommer i slutten av mai.

---

Ny rammeplan for barnehagen

Kunnskaps departementet har fastsatt ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og gjelder fra 1. august 2017.

Rammeplanen er blitt et kortere og tydeligere styringsdokument. Nye begreper og områder er løftet fram. Livsmestring er et av dem. Begrepet omhandler både barns fysiske og psykiske helse. Videre er den nye planen styrket både når det gjelder tilrettelegging av daglig fysisk aktivitet og mat- og måltidsaktiviteter sammen med barna.

Utdanningsdirektoratet nettside om Rammeplan for barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

---

Fysisk aktivitet i skolen - ny temaside

Vi har utviklet en temaside om fysisk aktivitet i skolen og hvordan skoler på ulike måter kan tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet for alle elever. Her finner du blant annet eksempler på ulike måter å gjennomføre daglig fysisk aktivitet på skolen, og databaser med aktiviteter du kan ta i bruk. Du kan også se hvordan andre skoler har gjennomført tiltak på økt fysisk aktivitet for sine elever.

Til temasiden 

---

Nettverk for mat og måltid i barnehage-lærerutdanningen

I forbindelse med at den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver kom i april, ble det tredje nettverksmøtet holdt i Bergen 28. april. Hovedfokus var: Hva bør inn om mat- og måltid i barnehagelærerutdanningen, og hvilke kompetanse trenger de framtidige barnehagelærerne innen dette fagfeltet.

Rolv Lundheim som leder gruppen som arbeider med kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse presenterte hva de fokuserer på i sitt arbeid. Kari Ryslett og Kathrine Bjørgen la fram hva de vektla på sine respektive høgskoler. Nettverket fikk også høre Jette Benns refleksjoner om framtidens matkunnskap i lys av historien.

---

Vellykket mat- og helsekonferanse

27.april gikk Mat og helse konferansen 2017 av stabelen ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen. Over 100 deltakere fra grunnskoler, videregående skoler, universitet- og høgskoler var samlet for faglig påfyll om læremidler i mat og helse. Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold og dens tiltak for å styrke mat- og helsefaget i skolen ble presentert. Gjennom presentasjoner og workshoper fikk deltakerne innblikk i mange nyttige læremidler, ressurser og verktøy for mat og helse-opplæringen. 

Konferansen ble arrangert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen og Høgskulen på Vestlandet. 

---
facebook logo
---