Header

Nyhetsbrev - februar 2017

---

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL sprer seg ut over fem campusar, med om lag 16.000 studentar. Dermed har senteret fått fleire samarbeidspartnarar på Vestlandet. Vi har også fått eit større nedslagsfelt for samarbeid med skular og barnehagar om vidareutvikling av kunnskapsbasert praksis. 

---

Kantinekurset "Påfyll"

Helsedirektoratet, med samarbeidspartnere, har laget et kursopplegg som er skreddersydd for ungdomsskolekantiner og -matboder. 
Formålet er å gi kompetanseutvikling når det gjelder ernæring, kantinedrift og praktisk matlagning - i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen.
Helsedirektoratets sider finner du maler for kurset. Kurset bør holdes av ernærings- og matfaglige.

E-læringskurset og forslag til
oppskrifter finner du på kantinekurset.no

---

Motiverende intervju som verktøy i kroppsøvingsfaget

Motiverende intervju (MI) kan bidra til at eleven blir motivert til å velge en sunn livsstil, blant annet å være i daglig fysisk aktivitet. MI fremmer elevens egen refleksjon, og vil være et godt verktøy for dybdelæring.

I denne nye ressursen om MI som verktøy i kroppsøvingsfaget kan du lese mer om hva MI er og hvordan det kan være nyttig for deg som er kroppsøvingslærer.

 

---

Møte for Nettverk for mat og måltid i BLU

Nettverk for mat og måltider i barnehagelærerutdanningen er et faglig nettverk for utveksling av erfaring, praksis og for å få påfyll til undervisning om mat og måltid. Nettverket hadde sitt andre møte 25. januar. I henhold til utkastet for ny rammeplan for barnehagen er det tydelige at mat- og måltidsaktiviteter og måltidet som en pedagogisk arena må få en større plass i utdanningen.

Referat og innlegg på møtet finner du her

 

---

NM i skolelunsj

20. januar ble finalen i NM i skolelunsj avholdt på Måltidets hus i Stavanger. Fire finalelag konkurrerte om den gjeve premien på 100 000 kr til sin skolekantine. Vi gratulerer Duggull fra Raufoss ungdomsskole som gikk av med seieren og de andre finalistene med svært god innsats! Kokkelagene imponerte både Helseministeren og stjernekokk Charles Tjessem!

 

Se de spennende matkonseptene til finalistene og hele finalen her!  

---

Mat og helse-konferanse

Påmelding til Mat og helse-konferansen 2017 «læremidler i faget» er nå åpen! Påmeldingsfrist 24.mars 2017.

På konferansen presenteres helt nye læremidler i faget, og du får blant annet høre hvordan det å være nysgjerrigper på kjøkkenet kan stimulere til læring hos elever. Det blir også stands og workshops med ulike tema. Her finner du garantert inspirasjon og verktøy som du kan ta i
bruk.

Informasjon og påmelding

---

Praksiseksempler på fysisk aktivitet i barnehagen

Nå kan du lese på vår nettside om ulike tiltak som kan gjøres på fylkes- eller kommune nivå for å nå de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet blant barnehagebarn. Der finner du også praksiseksempler på hvordan ulike barnehager tilrettelegger for fysisk aktivitet for barna i deres barnehage. 

Eksempler på arbeid med fysisk aktivitet

---

Den risikofylte leken

Barns sikkerhet er et tema som til stadighet diskuteres innenfor pedagogiske kretser. I følge Ellen Beate Sandseter (2007) har man i vestlige samfunn de senere år vært vitne til et økende fokus på barns sikkerhet generelt.

Denne diskursen rundt risiko preger også barns lek og lekearenaer. Når er en lekeplass sikker nok? Hvor høyt kan barna klatre opp i trærne? Og hvor vill kan leken være?

Les mer om risikofylt lek

---

Oppskriftssamling for kantiner i videregående skoler

Rogaland fylkeskommune gav i 2016 et oppdrag til Gastronomisk institutt og Måltidets Hus om å utvikle et oppskriftshefte, som praktisk verktøy for å følge retningslinjen for mat og måltider i skolen. Med seg på laget hadde de også Jåttå videregående skole. Heftet er nå ferdig og fullt av spennende oppskrifter og praktiske tips.

Oppskriftsheftet 

facebook logo
---