Header

Nyhetsbrev - september 2016

---

Sentersamling i Bergen

Senteret var det heldige vertskap da alle de nasjonale sentrene i Utdanningsdirektoratet onsdag 14.- og torsdag 15. september var samlet i Bergen. Målet med samlingen var å utveksle erfaringer og å få faglig påfyll om dybdelæring og fagovergripende kompetanser hos eleven. 

Les mer om samlingen

---

Aktivitetskassen er nå lansert

Senteret har fått ansvaret for Utdanningsdirektoratets gamle aktivitetsbank og lanserte i august en ny versjon av denne – Aktivitetskassen.no. Den første uken var det registrert over 14.000 unike besøkende og vi har fått gode tilbakemeldinger fra mange av dem.

Aktivitetskassen skal være et verktøy for alle som jobber med kroppsøving og fysisk aktivitet, også i barnehagen, og det vil derfor bli lagt inn aktiviteter spesielt rettet mot barnehagebarn i løpet av høsten.  

---

Nye tiltak for bedre svømmeopplæring

Den 19. august la Kunnskapsdepartementet frem nye tiltak for en bedre svømmeopplæring. Tiltakene består blant annet av innføring av en ferdighetsprøve i svømming for elever på første til fjerde trinn i barneskolen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet vil få i oppdrag å opprette en nettside for ressurser i svømmeopplæringen som skal være klar til skolestart 2017.

Les mer om de nye svømmetiltakene

 

---

Evaluering av våre nettsider

Det vil i høst bli gjennomført en evaluering av senterets nettsider. Dette gjør vi for å sikre at dere som benytter sidene finner det dere er på jakt etter så raskt og enkelt som mulig, men også for å undersøke om det dere finner svarer til forventningene.

For å finne svar på våre spørsmål er det viktig at sidene også evalueres av noen som kjenner senterets fagområder og gjerne er i våre målgrupper. Ønsker du å bidra i evalueringen av mhfa.no? Ta kontakt med Seniorrådgiver Henning Klafstad

---

Veiledningsfilmer til Kostholdsplanleggeren

Sammen med Universitetet i Agder har senteret utviklet veiledningsfilmer for å sikre at brukerne av det nettbaserte verktøyet Kostholdsplanleggeren får et fullverdig utbytte av programmet. De åtte filmene egner seg godt i undervisning og gjør det enkelt for både lærer og elev å ta i bruk programmet.

Se filmene her

---

NM i skolelunsj

Helsedirektoratet vil i høst arrangere NM i skolelunsj for ungdomsskoler, der elevene selv skal vise hvordan et sosialt lunsjkonsept kan være. Formålet er å skape engasjement og etterspørsel etter gode rammer for skolemåltidet, og i tillegg gi innsikt i hva elever selv mener er et godt skolemåltid. Konkurransen består av at elevene skal lage et måltid som egner seg som god og sunn ungdomsskolelunsj, og som frister for alle til å samles rundt måltidet. Lunsjen skal gjennomføres en skoledag og skoler som ønsker å delta vil få råvarestøtte som startkapital. Det hele vil avsluttes med en finale på Måltidets hus i Stavanger.

Mer informasjon om konkurransen vil komme på vår Facebook-side i løpet av høsten!

 

---

Hjertesone - for tryggere skolevei og mer aktive barn

Gjennom prosjektet «Hjertesone», som ble lansert i august, oppfordres skoler i hele landet til å skape et bilfritt miljø rundt skolen. Dette gjør skoleveien tryggere og kan motivere flere barn og unge til å gå og sykle til skolen. Det er blant annet Helsedirektoratet og Trygg Trafikk som står bak prosjektet og senteret bidrar til å spre informasjon. Vet du om noen skoler som har iverksatt gode tiltak for å få flere elever til å gå og sykle til skolen? Ja, da vil vi vite om dem! Send en epost til Seniorrådgiver Ingrid Leversen og meld inn gode eksempler.

Les mer om Hjertesone og om å gå og sykle til skolen

facebook logo
---