Header

Nyhetsbrev - juni 2016

---

Ministerpresident med interesse for tidlig innsats

Det var høytidelig stemning da senteret, 26.mai, tok imot Hannelore Kraft som er ministerpresident i Nordrhein-Westfalen, den største delstaten i Tyskland med rundt 18 millioner innbyggere.

Ministerpresidenten og hennes delegasjon kom til Bergen for å høre om senterets arbeid og for å lære om hvordan man kan implementere uteskole i skolens pedagogiske virksomhet. Apeltun skole er et godt eksempel på akkurat dette og ble derfor første stoppested for besøket.

Det inspirerende besøket på skolen satte tonen for et godt dialogmøte mellom ministerpresidenten og senteret i etterkant

Foto: Marianne Mathiesen

Les mer

---

Aktivitetskassen

Senteret har fått ansvar for videre drift og kvalitetssikring av Utdanningsdirektoratets Aktivitetsbank.

Denne oppgaven innebærer en gjennomgang av det materialet som allerede er i banken og overføring av dette til den nye nettsiden, samt tilførsel av nye aktiviteter.

I arbeidet med Aktivitetskassen har senteret arbeidet tett med Senter for nye medier (HiB) og Høgskolen i Hedmark.

Følg med! Aktiviteskassen blir lansert før skolestart, med rundt 300 kvalitetssikrede aktiviteter. 

---

Oppdatering av Kostholdsplanleggeren

 

• Engelsk versjon

• Feide-pålogging

• Nye eksempelmenyer

• Ny laste-ned-funksjon for retter

 Se artikkel på Matportalen

Senteret og Universitetet i Agder samarbeider også om å lage instruksjonsfilmer til Kostholdsplanleggeren.no. Det blir hele åtte korte filmsnutter som veileder oss i bruk av programmets mange funksjoner. 

---

Vi seiler i medvind på Facebook

Facebooksiden vår har nå over 1800 følgere, der 800 av disse har kommet til det siste halve året.

Den mest delte saken til nå er barnemotorikkfilmen som var omtalt i sist nyhetsbrev. Filmen har nådd ut til over 21.000 mennesker og over 400 «liker» saken. Dette er absolutt rekord for oss, og legger lista høyt for videre innsats  på sosiale medier. - Det liker vi.

Liker du det også? Så lik oss på Facebook da vel :)

---

Høgskolen i Bergen fusjonerer

Styret ved senterets vertsinstitusjon Høgskolen i Bergen har vedtatt å gå inn for fusjon og etablere Høgskulen på Vestlandet sammen med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund. Den nye høgskolen blir da en av landets største lærerutdanningsinstitusjoner. De to høgskolene sitter også blant annet med mye kompetanse på fysisk aktivitet i skolen og på helse. Denne fusjonen vil derfor for senterets del skape ytterligere faglig tyngde og større direktetilgang til og samarbeid med utdanningene og til det økte kontaktnettet som følger med.

"Målet med en fusjon er at vi kan få til ting sammen som vi ikke klarer hver for oss. En ny høgskole kan i større grad ta et helhetlig regionalt ansvar, og få større tyngde og gjennomslagskraft", sier rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen.

Foto: Mauricio Pavez/HiB


Les mer 

---

Barnehagekonferanse i Tromsø 1. november

Da er det avgjort at vi skal holde ny konferanse for barnehager 1. november 2016, denne gang i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet.

Tema for konferansen blir retningslinjer for mat og måltid i barnehagen og anbefalinger for fysisk aktivitet, og hvordan man på en god måte kan jobbe med disse fagområdene i barnehagen. Det blir fokus på kompetanseutvikling, erfaringsutveksling og gode verktøy.

Programmet er under utvikling og dette og påmelding vil bli klart over sommeren. Hold av dagen!

---

Helsefremmende oppvekst i Horten

Gjennom et tverrfaglig kommunalt samarbeid mellom helsepersonell, barnehage -skole- og SFO-ansatte har Horten kommune kommet langt med det helsefremmende arbeidet for barn og unge.

Senteret var på besøk der i høst og mange kommuner ser nå til Horten som en foregangskommune gjennom det de har fått til gjennom HOPP-prosjektet.

Les mer

---

Grøne briller

Læringsressursen «Grøne briller» har som mål å øke kunnskap og bevissthet om bærekraftig og lokalt landbruk, hos elever på VG1 restaurant- og matfag. Ressursen bygger på et prosjekt fra Sogn og Fjordane, der VG1-elever fikk undervisning av VG3-elever på jordbrukslinjen. Den nye kunnskapen lærte elevene så videre til barn, gjennom matlagingskurs og samarbeid om drift av egen restaurant. 
Læringsressursen vil, i tillegg til tekst, inneholde film fra gjennomføringen av prosjektet og oppfølgningsfilm om lærer- og eleverfaringer.

«Grøne briller» er klar til skolestart.

facebook logo
---