Header

Nyhetsbrev

april 2016

Dynamiske nettsider

Senterets nettsider er under jevnlig oppgradering. For noen uker siden avsluttet vi et nytt omfattende arbeid hvor struktur og menyer er justert.

Målet med dette arbeidet er at dere som benytter sidene skal finne det dere er på jakt etter så raskt og enkelt som mulig.

For å få evaluert disse endringene og innholdet på nettsidene vil det bli utviklet en spørreundersøkelse. Vi håper at dere som abonnerer på nyhetsbrevet kan være positive til å delta i denne når den er klar.

Omfattende reisevirksomhet

De siste månedene har senteret vært medarrangør på en rekke konferanser rundt i landet. Dere kan lese mer om dette i sakene nedenfor.  

---

Oppsummering fra skolemåltid konferansene

Bra mat og trivelige måltider er en viktig del av læringsmiljøet. Dette er temaet for en rekke regionale konferanser, seminardager og nettverksmøter som senteret er involvert i det inneværende skoleåret.

Så langt har vi gjennomført syv konferanser og fem til står på programmet frem mot sommeren. 

Her finner du program, påmelding og noen oppsummeringer

---

Liv og røre i Kragerø

Gjennom prosjektet " Liv og røre" satser skolene i Kragerø på økt fysisk aktivitet og sunt kosthold 

Prosjektet vil bestå av et utviklingsprosjekt og et forskningsprosjekt. Utviklingsprosjektet vil være forankret på alle nivå, fra elever/lærere og skoleledelse, og til kommunalsjef for opplæring. 

Les mer

---

Mat og helse i framtidens skole

At mat- og helsefaget bør og må få en viktig plass i framtidens skole var et av budskapene under en konferansen 7. april i regi av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Landslaget for mat og helse i skolen og Høgskolen i Bergen. Tema for dagen var blant annet fagdidaktikk i mat- og helsefaget, matglede, fagkunnskap og kvalitet.

Les mer 

---

Idebank for skolemåltid

Er du nysgjerrig på hvordan en kan organisere og finansiere skolemåltid i Norge? Nå kan du finne gode eksempler og erfaringer fra praksis i vår nye Idebank for skolemåltid.

I Idebanken finner du også matpakketips, kantinetips, og ikke glem å sjekke ut filmene om «Skolemateksperimentet»!


Les mer 

---

Film om barns motoriske utvikling 0-15 måneder til helsestasjon

Filmen gir en innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk barnets første leveåret. Den kan benyttes som en informasjonsfilm til foreldre i forbindelse med helsekontroller på helsestasjonen. Filmen finnes på norsk, engelsk, somali og arabisk.

Les mer

---

Ny stortingsmelding: Folkehelse og livsmestring inn i skolen

Den 15. april presenterte regjeringen den nye stortingsmeldingen «Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet».

Regjeringen vil fornye fagene i skolen, slik at de gir et bedre grunnlag for læringen og forståelsen til elevene. Folkehelse og livsmestring blir et av tre tverrfaglige tema som skal prioriteres i norsk skole. Les mer

---

Ny rammeplan for barnehagen under arbeid

Utdanningsdirektoratet i gang med revidering av rammeplan for barnehagen som etter planen skal gjelde fra høsten 2017. Denne skal ses i sammenheng med endringer i barnehageloven.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet bidrar nå sammen med alle de ni andre nasjonale sentrene i det videre arbeidet med revidering av fagområdene i rammeplanen.

Les mer

---

Høringssvar - Kunnskapssektoren sett utenfra

I rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren» blir blant annet de nasjonale sentrene stilt under lupen. Her kan du lese Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet sitt høringssvar.

Les mer

facebook logo
---