Header

Nyhetsbrev, desember 2015

Kjære alle sammen,
Et nytt år er gått og vi kan se tilbake på nok et spennende år. Senteret har fått flere ansatte,og vi har fått en enda større kompetanse innenfor våre fagområder mat, helse og fysisk aktivitet. Av større aktiviteter dette året har vi gjennomført barnehagekonferansen
«Sammen for barnet» på Sola i samarbeid med Læringsmiljøsenteret. Denne konferansen skal også gjennomføres 2. mai 2016 på Gardermoen.

Vi har også startet to store prosjekt: ett om skolemat og måltider i grunnskole og videregående skole, og ett om fysisk aktivitet i ungdomsskolen og modeller for økt aktivitet og kvalitet. I dette nyhetsbrevet presenterer vi noen nye ressurser og faglige arrangement for 2016.

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår!

---

Brosjyre til barnehager

Senteret har nylig utviklet en egen brosjyre til barnehager. Denne omtaler senteret og de temaområdene som vi jobber med ut mot barnehagene: mat og måltider og fysisk aktivitet. I brosjyren står det også om helsestasjoner og om samarbeid mellom barnehager og helsestasjon. Temaene som blir omtalt i brosjyren vil en også finne igjen på senterets nettsider gjennom de ressurser vi utvikler og formidler til målgruppene.

Du kan laste ned brosjyren her

---

Skulemåltid

I oktober vart ei ny nasjonal fagleg retningslinje for mat og måltider i skulen lansert av Helsedirektoratet. Målet med retningslinja er å bidra til å sikre gode rammer for måltida og god ernæringsmessig kvalitet på tilbodet av mat og drikke. Målgruppe for retningslinja er skuleeigarar, skuleleiarar, lærarar og andre som jobbar i skulen og i skulekantiner. For å setje fokus på skulemåltidet vil senteret i løpet av våren 2016 arrangere regionale konferansar, kor dei same målgruppene vert inviterte. Dei gode eksempla på korleis ein kan legge til rette for bra mat og måltid i skulen vil senteret også samle i ein idébank. Les meir

Tips kan sendast til mhka@hib.no

---

Barn i natur

Dette er en film som viser hvordan skogen blir brukt som en naturlekeplass for barn i alderen 2-6 år, hvilke muligheter for lek og fysisk aktivitet et slikt område kan tilby barn og hvordan barna tar det i bruk. Denne videoen kan brukes i undervisning og i personalgruppen i barnehagen.

Målgruppe: barnehager, førskolelærerstudenter, idrettsstudenter, barne- og ungdomsarbeidere 

Lenke til tekst og video

---

Mat og helse i framtidens skole

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Landslaget for mat og helse og Høgskolen i Bergen arrangerer i samarbeid fagkonferansen «Mat og helse i framtidens skole» på Høgskolen i Bergen torsdag 7. april 2016.  Hovedmålgrupper for konferansen er mat og helse-lærere, og for universitet og høgskoler som tilbyr fordypning i mat og helse. Tema blir blant annet: fagdidaktikk i mat og helse-faget, måltider og matkompetanse i skolen, og mat og helse-faget i framtidens skole. Programmet og påmelding vil være klart på nyåret.

Hold av dagen og følg med på våre nettsider for program og påmelding.

---

Barns motoriske
utvikling 1- 6 år

Film som gir ei innføring i sentrale motoriske utviklingstrekk som grunnleggjende motoriske ferdigheter og dei koordinative eigenskapane. Filmen seier og noko om kor viktig naturen er for barns motoriske utvikling og læring.

Målgruppe : barnehagar, helsestajonar, førskulelærarstudentar, idrettsstudentar, fysisoterapistudentar, og barne og ungdomsarbeidarar 

Lenke til tekst og video

---