Header

Nyhetsbrev, september 2015

Endelig har senteret kommet inn i nye, flotte lokaler på Kronstad. Her holder vi til helt nord på høgskolens campus og er dermed tett på fagmiljøene ved Høgskolen i Bergen. 

I tillegg, og vel så viktig, har vi fått mange nye kolleger nå i høst. Senteret har vokst fra 5 til 12 medarbeidere fordelt på ulike fagområder og i ulike stillinger. 

Våre nye kollegaer sitter samlet på mye kunnskap og erfaring innenfor mat og helse og fysisk aktivitet. Flere har god praksiserfaring fra UH-sektoren, mens andre har erfaring fra forskningsfeltet og helsefremmende arbeid blant barn og unge. 

Du finner en nærmere presentasjon av alle våre ansatte på senterets ansattside

---

Ny barnehagekonferanse

På grunn av stor pågang til barnehagekonferansen «Sammen for barnet», som vi arrangerer i Stavanger i samarbeid med Læringsmiljøsenteret, er det besluttet at den samme konferansen vil bli holdt også i Oslo (Gardermoen) 2. mai 2016.

Konferansen i Stavanger ble raskt fullbooket og vi er veldig glade for at vi nå kan gi tilbudet til enda flere barnehager og helsestasjoner. Merk datoen og spre informasjon til kolleger og venner! Mer informasjon om denne konferansen og påmelding kommer i løpet av høsten. Følg med!

---

Nye Facebook sider

«Kjært barn har mange navn». Som mange av dere vet har vi tidligere også gått under navnet «Folkehelsesenteret». Den tid er nå forbi. Senteret og dets eiere ønsker at det fra nå av kun skal omtales som Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, forkortet mhfa.

På grunn av dette har vi opprettet en ny Facebook side med fokus på vårt egentlige navn. Har du ikke "laiket" den allerede så er det flott om du gjør det nå. Og ta deg gjerne tid til å invitere alle dine venner. Jo flere følgere vi har, jo større sjanse har vi for å spre informasjon om vårt helsefremmende arbeid i Norge.

På tre uker er vi nå oppe i over 600 følgere så dette går rette veien!

---

Svømmeopplæring for barnehagebarn

Nytt fra høsten 2015 er det nå mulig for kommuner og frivillige organisasjoner å søke om tilskudd for svømmeopplæring for barnehagebarn i alderen 4-6 år. Det er i denne omgang mulig i Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland eller Hordaland. Tilskuddet skal bidra til å gi barnehagebarn tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann.

Les mer

---

Sykling til skolen er nå tillatt for alle

20. august 2015 fastsatte Kunnskapsdepartementet endringer i forskrift til opplæringsloven § 12-11, som gjør at det nå er foreldre som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Endringen er allerede trådt i kraft.

En forskriftsregel til opplæringsloven har fram til nå gitt skoler lov til å ha ordensregler som forbyr sykkel på skolevegen, eller som tillater å fastsette aldersgrenser for når barna for lov til å sykle til skolen. Skoler som har slike regelverk, må nå endre disse.

Les mer

---

Nyhet fra Helsedirektoratet: Ernæring –

veiviser i lokalt folkehelsearbeid

Helsedirektoratet har publisert en serie med Veivisere i lokalt folkehelsearbeid.

Veiviserne skal være praktiske hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk. Veiviserne blir jevnlig oppdatert og er inndelt etter ulike temaer, som bolig, utdanning, økonomi, fysisk aktivitet og ernæring. 

Les mer

---

Folkehelse og livsmestring i Fremtidens skole: NOU 2015:8

I en ny NOU om Fremtidens skole og om fornyelse av fag og kompetanse vektlegges blant annet folkehelse og livsmestring som særlig viktig framover i skolen. Kunnskap om fysisk og psykisk helse, livsstil, personlig økonomi og forbruk legges i rapporten fram som områder der det er behov for en styrking av hva elevene skal lære i skolen.

Les mer

---

Skole + landbruk = meningsfull og praksisnær læring

For første gang er det utviklet en nasjonal veileder  der klasserommet kan bli erstattet med et gårdsbruk – Nasjonal skoleveileder for Inn på tunet. Det er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og landbruksminister Sylvi Listhaug som står bak veilederen. Formålet er at skolen skal oppleves som meningsfull, relevant og praksisnær.

Lenke til veilederen

---

Hvorfor spiser vi det vi spiser?

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) publiserte i vår en rapport fra prosjektet Health Meal – Hvordan nå de enæringsmessige målsettingene om økt forbruk av fisk og grønnsaker, hvor flere forskere har sett på muligheter og begrensninger for å foreta helseriktige måltidsvalg. Forskerne studerte de mange faktorene som omkranser hva vi spiser, som sosiale, økonomiske, fysiske, normative og individuelle preferanser. Etterspørselen etter sunn mat har vært stigende de senere årene. Likevel spiser de aller fleste nordmenn langt mindre fisk og grønnsaker enn det helsemyndighetene anbefaler.

Les mer

---

Ny kartleggingsstudie av elever, lærere og skolelederes opplevelse av kroppsøving i grunnskolen

Høgskolen i Hedmark, med forsker Kjersti Mordal Moen og medarbeidere i spissen, publiserte 18. september 2015 rapport fra en kartleggingsstudie om kroppsøvingsfaget i Elverumsskolen.

Elever på 5.- til 10. trinn, samt lærere og skoleledere, svarte på spørreskjema som omhandlet opplevelse av- og innhold i kroppsøvingsfaget. Resultatene viser at ni av ti elever i Elverum liker seg svært godt eller godt på skolen og at kroppsøving er det faget i skolen både jentene og guttene liker aller best. 

Les mer